خرید بلیط آنلاین کنسرت

 

 

مدیریت سالن

 • امکان افزودن یک سالن به همراه اطلاعات مربوطه شامل: ظرفیت سالن، بازدید، محبوبیت،استان، آدرس و …
 • امکان افزودن شمای کلی یک سالن به همراه موقعیت آن سالن روی نقشه
 • امکان مشاهده سالن ها در لیست
 • امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده برای یک سالن
 • امکان حذف یک سالن از لیست سالن ها
 • امکان جستجوی یک سالن

طبقه ها

 • امکان مشاهده لیست سالن ها در صفحه و انتخاب آن ها
 • امکان افزودن یک طبقه با اطلاعات اضافی شامل: مقیاس و ظرفیت طبقه به همراه عنوان به سالن مورد نظر
 • امکان مشاهده لیست طبقات به همراه اطلاعات آن برای هر سالن
 • امکان جستجوی طبقه هر سالن
 • امکان ویرایش یک طبقه به همراه ویرایش اطلاعات آن
 • امکان حذف یک طبقه از سالن
 • امکان مدیریت صندلی های هر طبقه با انتخاب آن
 • امکان مشاهده تعداد ردیف ها  به همراه تعداد صندلی های موجود در هر ردیف در بخش مدیریت صندلی ها
 •  امکان تکرار سطر به همراه تکرار ستون های آن سطر در بخش مدیریت صندلی ها
 • امکان خالی کردن سطر یا ستون در بخش مدیریت صندلی ها
 • امکان خالی کردن سطر یا ستون خاصی در بخش مدیریت صندلی ها

مدیریت شمای سالن

 • امکان مشاهده لیست سالن ها و لیست جایگاه ها
 • درج عنوان سالن  به همراه درج عنوان جایگاه
 • تعیین مختصات جایگاه ها به همراه پیش نمایش سالن

کنسرت

 • امکان مشاهده لیست سالن ها به همراه جستجو ی یک سالن در میان لیست سالن ها
 • امکان افزودن کنسرت به همراه درج اطلاعات اضافی شامل: خواننده، تاریخ و زمان برگزاری و نوع کنسرت
 • امکان درج عکس و توضیحات  برای هر کنسرت
 • امکان مشاهده سالن به همراه عکس و اطلاعات مربوط به سالن
 •  امکان جستجوی یک کنسرت
 •  امکان ویرایش یک کنسرت به همراه اطلاعات مربوط به آن
 •  امکان حذف یک کنسرت 

مقطع زمانی

 • امکان مشاهده لیست کنسرت ها به همراه جستجو در بین لیست کنسرت
 • امکان افزودن یک مقطع زمانی با درج اطلاعات اضافی شامل: ساعت، تاریخ و وضعیت برگزاری کنسرت
 • امکان مشاهده لیست مقاطع زمانی در لیست
 • امکان جستجوی یک مقطع زمانی

امکان جستجوی یک مقطع زمانی

 • امکان نمایش لیست سالن ها و طبقات و هم چنین کنسرت ها به همراه امکان جستجوی هر کدام
 •  امکان افزودن قیمت برای یک کنسرت با درج اطلاعات سالن و طبقه
 •  امکان مشاهده لیست کنسرت ها و قیمت آن ها
 •  امکان جستجو
 •  امکان ویرایش قیمت  و سالن و طبقه برای هر کنسرت
 •  امکان حذف قیمت برای هر کنسرت 

گیشه ها

 • مکان افزودن گیشه با درج اطلاعاتی همچون: نام خانوادگی و شماره
 •  امکان مشاهده تمامی گیشه ها
 •  امکان جستجوی گیشه ها
 •  امکان ویرایش اطلاعات مربوط به گیشه و یا حذف یک گیشه

بلیط ها

 •  امکان مشاهده لیست کنسرت ها و کد بلیط به همراه جستجوی آن ها
 • امکان مشاهده اطلاعات مربوط به بلیط شامل:نوع پرداخت-نوع فروشنده-گیشه-تاریخ و زمان و …
 •  امکان مشاهده نوع فروشنده و نوع پرداخت در بخش اطلاعات بلیط
 • امکان مشاهده اطلاعات پرداخت از قبیل:رسید فاکتور-کد رهگیری و کد برگشت
 •  امکان جستجوی بلیط بر حسب اطلاعات
 • امکان بررسی وضعیت هر بلیط
 •  امکان ویرایش اطلاعات بلیط ها
 • امکان انتخاب  چندگانه بلیط ها
 •  امکان چاپ بلیط برای مشاهده و تایید نهایی
 •  امکان دانلود فایل پی دی اف  هر بلیط چهت مشاهده اطلاعات
 • امکان انصراف و حذف بلیط

توضیحات بلیط

 • امکان درج توضیحات  متنی برای هر بلیط
 •  امکان ویرایش و اصلاح توضیحات بلیط

پرداخت ها

 • امکان مشاهده تعداد بلیط ها و وضعیت پرداخت هر کدام از آن ها
 •  امکان ویرایش  اطلاعات پرداخت
 •  امکان حذف یک پرداخت  

گزارش کنسرت

 • امکان مشاهده کنسرت ها به همراه اطلاعات آن ها
 • امکان جستجوی یک کنسرت
 •  امکان مشاهده عکس هر کدام از کنسرت ها
 •  امکان مشاهده تعداد بلیط های فروخته شده هر کنسرت با انتخاب آن بلیط
 • امکان مشاهده وضعیت و اطلاعات  هر بلیط از آن کنسرت
 • امکان جستجوی یک بلیط
 • امکان  مشاهده مجموع کل فروش ها
 •  امکان مشاهده گیشه ها برای هر کنسرت انتخاب شده
 •  امکان مشاهده اطلاعات اضافی هر گیشه
 •  امکان جستجوی گیشه ها
 • امکان مشاهده اطلاعات بلیط های  هر کدام از گیشه ها
 •  امکان مشاهده تعداد بلیط ها و مجموع کل فروش آن گیشه

بلیط های گیشه

 • امکان مشاهده کنسرت های گیشه به همراه عکس و اطلاعات آن
 • امکان مشاهده مشتریان هر کنسرت با انتخاب آن کنسرت
 • امکان مشاهده اطلاعات بلیط های کنسرت انتخاب شده
 • امکان جستجوی مشتریان
 • امکان مشاهد تعداد بلیط ها و مجموع کل فروش آن گیشه
 • امکان چاپ و فایل پی دی اف هر بلیط جهت مشاهده
 • امکان دریافت فایل اکسل(Excel) برای هر کنسرت انتخاب شده  

مدیریت کنسرت های گیشه

 • امکان مشاهده لیست گیشه ها و لیست کنسرت ها
 • امکان افزودن  کنسرت
 • امکان ویرایش اطلاعات مربوط به هر کنسرت یک گیشه
 • امکان جستجوی کنسرت های یک گیشه
 • امکان حذف یک کنسرت از گیشه 

مدیریت تنظیمات

 • امکان اصلاح اطلاعات مربوط به ایمیل از قبیل نام کاربری و گذرواژه
 • امکان تنظیم اطلاعات بارکد از قبیل طول و عرض آن
 • امکان تنظیم چاپ بلیط