• فروشندگان

– امکان افزودن یک فروشنده جدید به لیست فروشندگان یا حذف آن از لیست

– امکان ویرایش تمام اطلاعات ثبت شده برای هر کدام از فروشندگان

– امکان جستجوی یک فروشنده بر اساس وضعیت و اطلاعات در دسترس

  • گارانتی

– امکان افزودن گارانتی جدید

– امکان ویرایش گارانتی

– جستجوی گارانتی بر حسب اطلاعات

  • گروه بندی

– امکان افزودن یک گروه جدید به لیست گروه بندی محصولات

– مشاهده لیست تمام گروه بندی با امکان باز و بسته کردن لیست ها برای سهولت کار

– امکان اصلاح یک گروه بندی با انتخاب کردن آن

– امکان افزودن یک فیلتر به گروه بندی مورد نظر

– مشاهده لیست فیلتر ها بر اساس گروه مورد نظر

– ویرایش هر کدام از فیلتر ها با انتخاب از لیست

– حذف هر کدام از فیلتر ها از گروه مورد نظر

– افزودن مقادیر با انتخاب یک فیلتر از لیست

– ویرایش مقادیر مربوط به هر کدام از فیلتر ها

– حذف مقدار مربوط به هر کدام از فیلتر ها

  • نظرات

– امکان مشاهده تمامی نظرات ارایه داده شده توسط کاربران به همراه تاریخ ثبت نظر

– جستجو بین نظرات بر حسب نام یا نظر

– ویرایش هر کدام از نظرات کاربران

– حذف نظری از بین نظرات داده شده

– تایید یک نظر برای ثبت و نمایش نهایی

  • پرداخت ها

– مشاهده کد رهگیری و هزینه هر کدام از پرداخت ها

– مشاهده وضعیت تحویل محصول

– امکان جستجو در بخش پرداخت محصول بر اساس اطلاعات رسید و کالا

– ویرایش اطلاعات مربوط به بخش پرداخت

– حذف هر کدام از پرداخت ها از لیست

 

  • سفارشات

– امکان مشاهده نوع سفارش و نوع کاربر در بخش سفارشات

– امکان مشاهده اطلاعات محصول شامل تعداد و تخفیف محصول به همراه قیمت

– جستجو بر اساس هر کدام از اطلاعات سفارشات

– امکان ویرایش اطلاعات مربوط به هر سفارش

– امکان حذف سفارشی از بین لیست سفارشات

  • محصولات

– امکان مشاهده لیست گارانتی  و فروشندگان و گروه بندی در محصولات و امکان انتخاب هر کدام از آن ها از لیست

– امکان افزودن یک محصول به لیست محصولات با درج اطلاعات مربوطه

– مشاهده تعداد موجودی و تعداد محصولات فروخته  شده

– امکان مشاهده قیمت خرید و قیمت فعلی

– امکان انتخاب وضعیت و ویژه بودن یا نبودن یک محصول

– امکان ویرایش اطلاعات محصولی با انتخاب کردن آن از لیست

– امکان حذف یک محصول از لیست محصولات

– امکان حذف نشدن یک محصول در صورت داشتن نظر یا اطلاعات

– امکان افزودن محتوا شامل عکس و متن برای هر کدام از محصولات

– امکان مشاهده محتوای مربوط به هر کدام از محصولات با انتخاب آن محصول

– امکان درج اطلاعات بیشتر برای هر محصول شامل:سهولت استفاده-ارزش خرید- پسند شدن یا نشدن آن محصول و …

– امکان درج توضیحات مختصری در باب محصول مورد نظر

– امکان مشاهده نظرات ثبت شده برای هر کدام از محصولات

– امکان ویرایش و حذف یک نظر

– جستجوی نظر برای محصول انتخاب شده